Milieuprestatie gebouwen (MPG)

Bronnen: Milieuprestatie gebouwen (MPG)

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over tags: Milieuprestatie gebouwen (MPG). Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

4 bronnen gevonden

Nationale Milieudatabase animatie

Korte uitleg van de opzet en werking van de Nationale Milieudatabase.

Inventariserend onderzoek naar een uniforme meetmethode voor circulair bouwen

Eerste invulling van een uniforme meetmethode voor circulariteit voor de utiliteits- en woningbouw. De visies van de partijen zijn gebundeld in een beknopt overzicht.

Aan de slag met circulaire woningbouw

Waar moet je als opdrachtgever of opdrachtnemer in de circulaire woningbouw aan denken? Wat wordt er anders, welke kansen zijn er en welke instrumenten staan bouwbedrijven ter beschikking?

Kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw

Deze leidraad presenteert de doelen, het bestaansrecht en de gewenste onderdelen van de kernmeetmethode. Daarnaast een eerste aanzet voor de indicatoren en hun berekeningswijze.