Bronnen: Milieuprestatie gebouwen (MPG)

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over tags: Milieuprestatie gebouwen (MPG). Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

56 bronnen gevonden

Advies MKI/MPG stelsel. Aspect snelheid 

In hoeverre draagt de huidige inrichting van het stelsel bij aan een korte tijdbesteding en onnodige administratielast voor gebruikers?

Beschikbaarheid van expertise

Welke randvoorwaarden zijn er nodig om nu en in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om de werklast van het stelsel te dragen?

Bijdrage milieuprestatiestelsel aan doelen rijksbeleid CE

In hoeverre draagt het reduceren van de MKI bij aan tegengaan van klimaatverandering, een schoner milieu, herstel van biodiversiteit, leveringszekerheid, verminderen van stikstof en fijnstof.

Gebruik en toepassing van MPG/MKI bij ontwerp en uitvoering

Hoe wordt in het huidige stelsel de MPG/MKI ingezet in de B&U en de GWW? Interviews en enquete.

Versnellingsadvies 3: Doorontwikkeling milieu-prestatiestelsel

De voorwaarden voor de doorontwikkeling van het huidige milieuprestatiestelsel om te komen tot een toegankelijk, uniform en betrouwbaar stelsel voor de B&U en GWW, waarin ook circulariteit goed tot uitdrukking komt.

Circulair Bouwen Podcast #15 – Hoe kunnen we beter meten met MKI en MPG?

Hoe effectief zijn de meetinstrumenten MKI en MPG op dit moment? We gaan langs bij InnovA58, het innovatielab van Rijkswaterstaat. Expert Esther Heijink vertelt over haar ervaringen met de MKI als gunningscriterium.

Analyse aanscherping MPG-norm Verkenning van de gevolgen van het aanscherpen van de MPG-norm

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een verkenning gedaan naar de impact van de MPG-aanscherping op de nieuwbouw van woningen van 0,8 naar 0,5

Scenario’s voor realisatie van een zeer lage MPG-score (0,5 of lager)

Onderzoek naar de verschillen tussen MPG-scores in de vergunningaanvraag en de daadwerkelijke realisatie. Het onderzoek biedt scenario’s voor realisatie van een zeer lage MPG-score (0,5 of lager).

Carbon Based Design – Steps to zero

In dit rapport kwantificeren we het ongebruikte potentieel voor de reductie van milieu-impact in gebouwen. We willen de emissies zo laag mogelijk of zelfs richting nul brengen.