© Twycer / www.twycer.nl
‘Laat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit even zwaar wegen als grondprijs’
25 april 2022
BIOINSTRUM
Circulaire voorbeeldprojecten – Friesland
12 mei 2022

‘Verbeteren van kennis en bewustwording is een taak voor alle ketenpartners’

Transitieteam Circulaire Bouweconomie - De visie van Helen Visser

‘Verbeteren van kennis en bewustwording is een taak voor alle ketenpartners’

'Er zijn gelukkig al mooie circulaire initiatieven en voorbeelden. Maar er is nog wel een flink aantal slagen te maken voordat we de doelen vanuit het TT CBE kunnen halen', aldus Helen Visser, Programmamanager Duurzaamheid Bouwend Nederland. 'Het basiskamp, dat de voorwaarden benoemt waarop de partijen in de bouwketen echt kunnen handelen, is heel belangrijk. Wij merken dat er vanuit onze achterban steeds meer vragen zijn over circulariteit en materiaalgebruik. En dat veel leden met eigen circulaire initiatieven of producten komen. Er zijn al bedrijven die circulaire woningen in de markt zetten met een heel lage milieubelasting. Of zie bijvoorbeeld de plastic roads waarvoor nu in de GWW een pilot loopt. Helaas horen wij ook geregeld dat mooie circulaire oplossingen op de plank blijven liggen omdat er in aanbestedingen geen ruimte voor is.'


Categorie: Achtergrond Interviews
Door: redactie, 3 mei 2022

'We hoeven als bouwsector niet af te wachten. Zo heeft een aantal infrabouwers en hun provinciale opdrachtgevers vorig jaar al een voorschot genomen op de komst van het materialenpaspoort. Ze hebben diverse pilots gedraaid, waarna Bouwend Nederland de lessons learned heeft laten optekenen door Copper8 en deze heeft gedeeld met het Transitieteam.'

'Ik krijg veel vragen van bedrijven over hergebruik van materialen. Ze hebben behoefte aan een plek waar ze materialen kunnen inleveren, zodat het weer aangeboden kan worden, of een plek waar ze zelf goede secundaire materialen kunnen vinden. Er zijn diverse initiatieven waar secundaire materialen en bouwdelen worden verzameld en aangeboden. Maar allen zijn anders van opzet. Dat maakt het voor afnemers lastig de juiste volumes en kwaliteit te vinden.'

'Een van de acties in het uitvoeringsprogramma is het beter ontsluiten en uitwisselen van informatie. Ik ondersteun die gedachte 100%, omdat je nu ziet dat de kennis versnipperd is over allerlei websites en bronnen. Ik merk dat een heleboel partijen, ook in onze achterban, door de bomen het bos niet meer zien. Ik heb zelf wel behoefte aan een goede, praktische database met voorbeelden van circulaire projecten die zijn gerealiseerd, waarbij inzichtelijk is hoe de uitvraag is verlopen en waarop is ingezet.'

Dit interview verscheen eerder in het uitvoeringsprogramma. Dit programma is volledig gericht op 2023, het jaar waarin het ‘basiskamp’ op orde moet zijn. Het basiskamp bevat alle benodigde instrumenten, hulpmiddelen en voorwaarden om de volgende etappes van de route naar een circulaire bouweconomie te doorlopen.

'Kennis en bewustwording zijn belangrijke zaken voor alle schakels in de nationale en internationale bouwsector, waaronder de toeleverende industrie, uitvoerende en ontwerpende partijen, onderwijs/wetenschap, Rijksoverheid, opdrachtgevers en financiële instellingen. Ook hier is het belangrijk dat ontsloten kennis goed toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Maak het concreet, is mijn advies.'