demontabel natural pavilion milieu-impact
Doorontwikkeling milieuprestatiestelsel wenselijk voor effectievere sturing op milieu-impact in de bouw
19 mei 2022
De Alliantie 600
Corporaties en circulariteit: ‘Als het goed gaat met de bewoners, gaat het goed met de wijk’
24 mei 2022

Programma Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie is bekend

Logo de circulaire bouweconomie

Programma Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie is bekend

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie houdt op woensdag 6 juli de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie. Hier wordt gesproken over de uitwerking en concretisering van de circulaire doelstellingen. Ook wordt voor verschillende sectoren in kaart gebracht wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.


Categorie: Nieuws Nieuwsbrief
Door: redactie, 23 mei 2022

Circulair bouwen is de toekomst. Steeds meer marktpartijen, opdrachtgevers, overheden en ontwerpers houden zich ermee bezig. Maar de eerste mijlpaal – 50% circulair in 2030 –nadert snel. Opschaling en versnelling zijn nodig om de enorme opgave te realiseren. Wat betekent dit concreet voor de onderhouds- en vervangingsopgave in de GWW en het realiseren van een miljoen woningen? Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 daadwerkelijk een volledig circulaire bouweconomie hebben?

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie stuurt in juni een bijlage bij een brief naar de Tweede Kamer over de uitwerking en concretisering van de doelen. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie op 6 juli 2022 gaan we hierover graag met u en andere betrokkenen in gesprek. Dit doen we met inspirerende sprekers vanuit politiek, overheid, kennissector en marktpartijen.

Daarna gaan we aan de slag in deelsessies om de verschillende Road Maps uit te werken. De meest impactvolle productgroepen worden opgepakt: woningbouw, bedrijfshallen, kunstwerken, wegen en installaties. Het doel is om voor ieder van deze sectoren in kaart te brengen wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.

Programma

 • 10.00 uurOpening

  Door dagvoorzitter Erik Peekel.
  In het plenaire deel de volgende sprekers: Vincent Gruis (voorzitter Transitieteam), Jan Willem Groot (NMD), Cora Smelik (gedeputeerde Provincie Flevoland), Titia Siertsema (NVTB), Jolijn Valk (BNA), Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie bij het Ministerie BZK), Laurens de Vrijer (Techniek Nederland), Ruud Splitthoff (directeur Leefomgeving Rijkswaterstaat), Jeroen Pepers (Aedes)
 • 11.30 uurPauze

 • 12.00 uur Eerste ronde met 6 co-creatie sessies

  • Utiliteitsbouw
  • Betonnen bruggen en viaducten
  • Asfaltwegen
  • Woningbouw
  • Installaties
  • Overkoepelende Road Map
 • 13.00 uurLunch

  Met inspiratiecarrousel (laat je inspireren door de mensen die circulair bouwen mogelijk maken)
 • 14.00 uurTweede ronde met 6 co-creatie sessies

  • Decentrale overheden
  • Digitalisering
  • Waardebehoud
  • Hergebruik
  • Ketenakkoorden
  • Biobased
 • 15.15 uurAfsluiting

 • 16.00 uurNetwerkborrel

Waar?
 • Woensdag 6 juli 2022 te NBC Nieuwegein
Meer weten en deelnemen?

Zet de datum alvast in uw agenda. Op korte termijn volgt op deze website meer informatie over aanmelden.