Versnellingsadvies 2: Waardering en financiering

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar het gereedmaken van het basiskamp om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. Het basiskamp is de fundering voor de realisering van deze ambitie. Om dit basiskamp gereed te maken, hebben verschillende werkgroepen vanuit het Transitieteam op de belangrijkste thema’s een versnellingsadvies opgesteld. Dit is advies 2.


Categorie:
Door: redactie, 6 juni 2024

De circulaire bouweconomie krijgt pas echt vaart als circulariteit een plek krijgt in de waarderings- en financieringspraktijk. Hoe komen we tot een nieuwe manier van waarderen en financieren die niet alleen bij de early adopters maar ook bij de mainstream marktpartijen vertrouwd raakt?

De werkgroep Waardering en Financiering heeft namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie in kaart gebracht welke ontwikkelingen op financieel gebied nodig zijn om de circulaire bouweconomie in versnelling te brengen.

De belangrijkste conclusie van de werkgroep is dat er binnen het huidige financiële stelsel onvoldoende prikkels zijn om de bestaande lineaire bouwwereld om te vormen tot een circulair systeem. Er is een systeemverandering nodig, waarbij circulaire materialen, producten en bouwwerken een betere waardering krijgen.

Op basis van dit uitgangspunt heeft de werkgroep een aantal aanbevelingen opgesteld. De aanbevelingen zijn bedoeld als denk-richtingen om in de toekomst verder uit te werken. Om echte stappen te kunnen zetten is hierbij van belang om ervaringen en kennis te delen om te voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan.

Download het advies en bijlagen hieronder... ⤵️