Versnellingsadvies 4: Losmaakbaarheid en her-gebruik als leidende principes voor ontwerp, (ver)bouw en sloop

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar het gereedmaken van het basiskamp om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. Het basiskamp is de fundering voor de realisering van deze ambitie. Om dit basiskamp gereed te maken, hebben verschillende werkgroepen vanuit het Transitieteam op de belangrijkste thema’s een versnellingsadvies opgesteld. Dit is advies 4.


Categorie:
Door: redactie, 6 juni 2024

Het ideale circulaire gebouw is een gebouw dat, zonder negatieve impact op de leefomgeving, waarde heeft voor de eeuwigheid. Het is zo ontworpen dat het voor meerdere toekomstige functies herbruikbaar is, doordat de afzonderlijke bouwelementen opnieuw te gebruiken zijn of doordat het gehele gebouw een nieuwe functie krijgt, al dan niet door het te verplaatsen. Hiervoor is het in de eerste plaats nodig dat het gebouw circular-ready, oftewel remontabel is. Een dergelijk gebouw behoudt, als het geen gebruiksfunctie meer heeft, zijn waarde als depot van bouwelementen.

Hergebruik kan de milieu-impact van de bouw fors terugdringen. Het draagt bij aan de oplossing voor het afvalprobleem - de bouw is verantwoordelijk voor een derde van al het afval in Nederland – en vermindert het gebruik van grondstoffen. Het draagt bij aan CO₂- en stikstofreductie omdat er minder energie nodig is in de uitvoering. Bij het ideale circulaire gebouw, gaat (de)montage snel en wordt er lichter materieel ingezet dan bij de traditionele sloop en bouw. Bovendien hoeft er, als gebouwen aanpasbaar zijn, überhaupt minder gebouwd te worden.

Het loont dus de moeite om te onderzoeken hoe we structureel gebouwen zo kunnen ontwerpen en samenstellen, dat we de afzonderlijke bouwelementen kunnen hergebruiken. Dit advies van de werkgroep Hergebruik, onderdeel van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, gaat hierop in.

Download het advies hieronder... ⤵️