Deze tweede versie van het lexicon is aangevuld met termen op basis
van het werk van de actieteams in 2019-2020.