Nieuws

 • Lexicon Circulaire Bouw 3.0
  Nieuwe versie Lexicon circulair bouwen
  Platform CB’23 heeft een derde – en laatste - versie van het Lexicon gepubliceerd die duidelijkheid biedt over de betekenis van ruim 150 verschillende termen in de circulaire bouw.
 • Zo werkt de Routekaart verduurzamen vastgoed in de praktijk
  De Routekaart verduurzamen is de leidraad voor alle ingrepen in het vastgoed van de rijksoverheid. Wat dat inhoudt laat een praktijkvoorbeeld uit Assen zien.
 • Circulaire sociale huurwoningen
  Resultaten van 7 circulaire sociale huurwoningen
  Woningcorporatie ‘De Woonplaats’ heeft in Enschede 7 circulaire eengezinswoningen gebouwd. De woningen zijn grotendeels gemaakt van herbruikbaar en biobased materiaal en zijn energiezuinig. In totaal is er 93 ton CO2-uitstoot vermeden.
 • Koplopers duurzame wegverharding inspireren collega’s tijdens Koploperparade
  Tientallen mensen kwamen 28 maart 2024 naar het LEF Future Center op uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een speciaal feestje: de Koploperparade. Aannemers en projectleiders die ervaring hebben opgedaan met de ‘koploperaanpak duurzame wegverharding’, kregen tijdens het evenement een podium om geleerde lessen te delen en collega's uit de sector te inspireren met een duurzame aanpak.
 • Informatiebijeenkomst KIA CE-subsidie voor circulaire producten
  Subsidieregeling voor circulaire projecten geopend
  Het ministerie van I&W stelt 20 miljoen euro beschikbaar binnen de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De regeling is geopend van 22 april tot 1 november 2024 voor initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie.
 • Minister wil aanpassing milieu-indicatoren in MPG-berekening
  De norm voor de milieuprestatie van gebouwen (MPG) wordt strenger. Bij die aanscherping komen ook meer milieu-indicatoren die bepalen hoe milieubelastend een gebouw is. Dat zei Minister Hugo de Jonge tijdens een commissiedebat met Tweede Kamerleden.
 • Manifest Circulaire Bouweconomie 2050 roept op tot systeemveranderingen
  Het Manifest Circulaire Bouweconomie 2050 is vandaag overhandigd aan Vivianne Heijnen, demissionair staatssecretaris van IenW door Vincent Gruis, voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Iedereen wordt uitgenodigd het Manifest te ondersteunen.
 • Bouwen binnen planetaire grenzen
  CO2-impact van de bouw: het transitieteam brengt advies uit!
  De urgentie om te werken aan korte-termijn CO2-reductie, en daarmee de ambitieuze klimaatdoelen te helpen realiseren en ‘Paris Proof’ te worden, is enorm. Het Transitieteam ziet dat er veel mogelijkheden zijn om op korte termijn maatregelen in de bouw te nemen. Denk aan onder meer levensduurverlenging van bestaande gebouwen en infrastructuur, het versterken van de inzet op duurzaam inkopen en het investeren in de verduurzaming van de Nederlandse bouwmaterialenindustrie.
 • Circular Buildings Coalition selecteert 10 ‘Blue print’-projecten voor WCEF2024
  De Circular Buildings Coalition ontving 57 inzendingen voor de open oproep voor ‘Blue print’-projecten. Daaruit zijn 10 initiatieven geselecteerd om deel te nemen aan de eerste fase van het programma.
 • Factsheet biedt inzicht in detaillering en onderhoud van houten bruggen
  Om meer inzicht te geven in de technische aspecten van het onderhoud en de detaillering van houten bruggen is een factsheet gemaakt.
 • Handboek ‘Woningbouw in hout’ helpt corporaties met duurzaam en biobased bouwen
  Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, heeft op 26 februari het nieuwe Handboek ‘Woningbouw in hout’ ontvangen van Karo van Dongen, namens de Brabantse Houtbouw Lente corporaties. Houtbouw biedt kansen voor sociale woningbouw omdat het duurzaam, biobased en gezond is.
 • Monitor in de maak voor gebruik biobased bouwmaterialen
  Hoeveel biobased materialen worden er gebruikt in de bouw? Wat is de groeipotentie? En hoe monitor je dat? Die vragen staan centraal in het rapport ‘Verkenning Monitoring Biobased Materialen in de Woningnieuwbouw’.
 • Gevelbranche en overheid tekenen samen akkoord Circulaire Geveleconomie
  Materiaal dat ooit een raam, kozijn, deur of een vliesgevel was, wordt in een nieuw gebouw, zo mogelijk, weer een onderdeel van een gevel. Met het ondertekenen van het akkoord Circulaire Geveleconomie op 1 februari 2024 zijn de afspraken rondom dit proces door de betrokken brancheorganisaties en overheid vastgelegd.
 • Inkopen met MKI in de GWW
  Evaluatie ‘Inkopen met MKI in de GWW’
  De Milieukostenindicator (MKI) wordt inmiddels ruim tien jaar toegepast bij inkoopprocessen in de GWW. Hoe effectief is de MKI als instrument om te sturen op de doelen en ambities op gebied van klimaatneutrale en circulaire infra (KCI)?<
 • Start internetconsultatie aanscherping MPG
  De Nederlandse overheid heeft de internetconsultatie gestart rond het aanscherpen en uitbreiden van milieuprestatie-eisen voor gebouwen.
 • Infra-evenementen tijdens Week van de Circulaire Economie
  Tijdens de Week van de Circulaire Economie. Duurzame infra realiseren we alleen met de hele sector samen. Ben jij betrokken bij de infrastructuur? Denk dan mee Tijdens deze twee afzonderlijke evenementen op 12 en 14 maart a.s.!
 • Inbo lanceert brochure ‘Vuistregels voor houtbouw’
  Architecten- en adviesbureau Inbo publiceert een gratis te downloaden brochure ‘Vuistregels voor houtbouw voor meerlaagse woningbouw’. Drie jaar geleden was hun ‘Handleiding CLT’ een groot succes.
 • ondertekenen deal circulair slopen NH
  37 partijen ondertekenen deal over circulair slopen van gebouwen
  37 partijen in Noord-Holland gaan de circulariteit in de bouwsector verbeteren. Zij ondertekenen de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord, een initiatief van de provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland.
 • Logo digitaal paspoort cb23
  Paspoortstarter: hulpmiddel bij paspoorten voor de bouw
  Met deze praktische tool stel je op basis van een aantal vragen de basis vast voor een materialenpaspoort. De shortlist geeft aan welke informatie je moet verzamelen.
 • woningen van Rabo SmartBuilds
  SmartBuilds Project Texel – Rabobank
  Eind 2024 staan er 120 gloednieuwe, betaalbare huurwoningen aan de Marsweg Zuid in Den Burg op Texel. Instapklaar voor bewoners.
 • Verificatieregeling circulair sloopproject
  De Verificatieregeling circulair sloopproject biedt sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen.
 • Oproep van de voorzitters van de transitieteams aan informateur Plasterk
  Sinds 2017 werken de voorzitters van de vier transitieteams van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) - samen met diverse ministeries - aan de transitie naar een circulaire economie. Zij hebben een brief opgesteld, gericht aan informateur Plasterk. Een oproep voor borging transitie circulaire economie in regeerakkoord.
 • De circulair bouwen podcast - #14: Bouwvergunningen bij gebruikte materialen
  De circulair bouwen podcast #16 – Hoe ziet de circulaire toekomst van de bouw eruit?
  Nederland moet een flinke tand bijzetten om in 2050 volledig circulair te zijn. In 2030 moeten we zelfs al 50 procent onderweg zijn. Hoe ziet die toekomst eruit? Welke ambitieuze scenario’s zijn er en wat betekenen deze ambities voor de infrastructuur? Hoe komen we daar en welke maatregelen moeten we hiervoor nemen?
 • Verslagen van de pitches op conferentie Circulair Bouwen aan Morgen
  Terugblik Conferentie Circulair bouwen aan morgen
  Terugblik op Conferentie Circulair bouwen aan morgen. De deelsessies samengevat waarin de deelnemers in kleine groepjes werkten aan concrete ideeën voor de circulaire bouw die meteen uitgevoerd kunnen worden.
 • Wapen koninklijk huis
  In gesprek met Koningin Maxima
  Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op 19 december in het kader van circulair bouwen een bezoek aan Campus Werkspoor
 • Laatste fase Betonakkoord van start
  Betonakkoord nadert laatste fase in 2024; heeft duurzaamheidsplannen met opdrachtgevers en overheid voor concrete acties.
 • Subsidie biobased isolatie
  Extra subsidie biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal in 2024
  Huiseigenaren en bedrijven kunnen komend jaar opnieuw subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning of (kantoor)gebouw. Er komt 600 miljoen Euro beschikbaar voor o.a. isolatie en warmtepompen.
 • Conferentie Circulair Bouwen aan Morgen: Samen op weg naar 2030
  Conferentie Circulair bouwen aan morgen
  Vanochtend is de conferentie Circulair bouwen aan morgen van start gegaan in de Rijtuigenloods te Amersfoort. in dit artikel houden we een greep uit de activiteiten bij! Dit artikel zal gedurende de dag worden aangevuld met nieuwe informatie.
 • Bouwen aan een circulaire toekomst: e-zine viert 5 jaar Transitieteam
  In 2050 moet de Nederlandse bouwsector circulair zijn. Dat betekent dat we anders moeten ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. Circulair bouwen verkleint de impact op onze leefomgeving. Om de transitie waar te maken, heeft het Transitieteam CBE de afgelopen 5 jaar adviezen uitgebracht, kennis ontwikkeld en praktijkvoorbeelden ontwikkeld met bouwpartijen. Nieuwsgierig naar de resultaten?
 • De circulair bouwen podcast - #14: Bouwvergunningen bij gebruikte materialen
  De circulair bouwen podcast #15 – Hoe kunnen we beter meten met MKI en MPG?
  Het verder ontwikkelen van de bestaande meetinstrumenten MKI en MPG is cruciaal voor het behalen van de circulariteitsdoelen voor 2030 en 2050. Hoe effectief zijn deze instrumenten op dit moment?
 • Project Witte Vlekken: vergoeding voor het maken van LCA’s
  In mei 2022 ging het Witte Vlekken project van start. Met het Witte Vlekken project wil Stichting NMD het aantal categorie-1 en -2 milieuverklaringen vergroten. Producenten van bouwproducten en -materialen kunnen (wanneer zij aan de voorwaarden voldoen) een vergoeding aanvragen (van € 2.500,-) voor het laten maken van een LCA . De derde ronde van het Witte Vlekken project is van start! We beginnen met de groepen: Innovatieve producten van start-ups/starters en mkb’ers, Biobased bouwmaterialen, Bouwwerkinstallaties en Hergebruikte bouwmaterialen.
 • Cover nationale aanpak biobased bouwen
  Nationale Aanpak Biobased Bouwmaterialen van start
  Op 8 november lanceerden de ministers Hugo de Jonge en Piet Adema de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Dit is een miljoenenproject met allerlei maatregelen om de markt en toepassing van biogrondstoffen in de bouw snel te vergroten.
 • Winnaars WOW-prijs 2023: Circulair Bagger Consortium en Innovatie maaitechniek en vaartuignavigatie
  Circulair Bagger Consortium en Innovatie maaitechniek en vaartuignavigatie hebben bij de WOW-dag op 2 november de WOW-prijs voor Beste Samenwerking van 2023 gewonnen!
 • 45 partijen tekenen convenant Schoon en Emisseloos Bouwen
  Vijfenveertig partijen tekenden vandaag het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).
 • Advies transitieteam: circulaire infra vraagt aanvulling doelen op gemeentelijk niveau
  Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen per brief geadviseerd om de productgroepen uit het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) aan te vullen voor de infrasector.
 • Kamerbrief Hugo de Jonge
  Kamerbrief Hugo de Jonge over normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw
  In een recente kamerbrief heeft Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, belangrijke updates gedeeld over de toekomst van circulair bouwen en duurzame woningbouw in Nederland.
 • Bondus winnaar van de Jan Terlouw Innovatieprijs 2023
  Bondus wint met lab-on-a-chip de Jan Terlouw Innovatieprijs 2023 een cheque van 8.000 euro. Kiemt reikte tijdens The Future of Us – Breaking down Barriers deze prijs voor de 13e keer uit.
 • Video houtbouw-plus in Eindhoven: grootschalig, sociaal, natuurinclusief en biobased
  Houtbouw is zich volop aan het ontwikkelen in Nederland. Dat gaat razendsnel. Eindhoven is er heel ver mee. Comfortabel en duurzaam wonen in een houten huis. Het kan, voor grondgebonden woningen, appartementen, koop en huur. Interview met architect Emile van Vugt over zijn visie en ervaringen met houtbouwprojecten PUUR, OAK, Paviljoen Pannenhoef, Buurtschap Te Veld, en in de planning: strobouw.
 • Nieuwe brochure geeft inzicht in CO2-reductie van woningbouw
  Met de recente aanscherping van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) door Hugo de Jonge, is er een groeiende behoefte aan duidelijkheid over hoe deze nieuwe normen te bereiken. De nieuwe brochure "CARBON-BASED DESIGN" biedt hierop het antwoord met 17 concrete maatregelen.
 • Milieuprestatie Gebouwen
  Brief aan Tweede Kamer over circulaire maatregelen in de bouw
  In een uitgebreide brief informeert staatssecretaris Vivianne Heijnen de Tweede Kamer over de circulaire klimaatmaatregelen die voor dit voorjaar in het kabinet zijn afgesproken. Een belangrijk deel van de brief gaat over circulaire maatregelen in de bouwsector. Biobased, circulair slopen, dwingender gebruik van de MKI en percentages biobased en recyclaat in bouwstoffen komen uitgebreid aan bod. Thema’s waar ook het Transitieteam Circulaire Bouweconomie bij betrokken is.
 • Voorselectie bekend, stemmen op houtbouwprojecten geopend
  Vanaf vandaag staan 46 houtbouwprojecten in de schijnwerper. Het is de voorselectie, gekozen door de jury, van de Nationale Houtbouwprijs 2023. Voor het eerst dit jaar mag het publiek al op deze voorgeselecteerde projecten stemmen en zo de winnaar van de Publieksprijs bepalen.
 • Afvalloze bouwplaats stap dichterbij: inzameling steigernetten voor circulaire bouwproducten van start
  Het is tijd om het steigernet te sluiten. Vanaf vandaag start de landelijke inzameling van steigernetten als monostroom, met als doel deze netten te verwerken tot gerecycled plastic en daar nieuwe, circulaire bouwproducten van te maken. Dit initiatief van de circulaire doeners van Brokkenmákers voorkomt daarmee dat jaarlijks honderden tonnen single use plastic steigernetten na eenmalig gebruik worden verbrand of gestort.
 • Nieuwe MKI plafondwaarden en circulariteitseisen 2023 voor de bouwsector
  Vanaf 1 oktober 2023 worden er nieuwe Milieu Kosten Indicator (MKI)- en circulariteitseisen van kracht, die een belangrijke  stap betekenen naar een meer duurzame bouwsector. Deze eisen heeft het Betonakkoord in nauwe  samenwerking met BouwCirculair, Betonhuis, opdrachtgevers en bouwbedrijven opgesteld, en  bouwen voort op de successen van vergelijkbare maatregelen in 2021.
 • WOW-prijs 2023: circulaire projecten genomineerd
  Hieronder vind je een greep uit de genomineerde projecten voor de WOW-prijs van 2023, die door hun samenwerking, wil en durf inhoudelijke vernieuwing mogelijk maken en een sterk oog op circulariteit hebben. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de landelijke WOW-dag op donderdag 2 november 2023. Zij winnen een geldbedrag van €10.000 (juryprijs) en/of €5.000 (publieksprijs)
 • Donorgebouw zoekt doelgebouw. UU stelt 16.000 m2 gebouw beschikbaar voor hoogwaardig hergebruik.
  In 2025/2026 moet het Martinus G. de Bruingebouw van Universiteit Utrecht zijn gesloopt om ruimte te maken voor specialistische nieuwbouw. Om het oude gebouw zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken en onnodige CO2-uitstoot te voorkomen, zoekt Universiteit Utrecht een consortium van bouwer, architect en sloper dat zelf op basis van het Martinus G. de Bruingebouw wil ontwerpen en ontwikkelen.
 • Juridische wegwijzers voor de circulaire economie: CircuLaw deelt kennis en instrumenten voor duurzaam beleid
  In februari startte CircuLaw een open source websiteportal over hoe je met juridische middelen de circulaire economie kunt versnellen. Ambtenaren die bijvoorbeeld houtbouw willen stimuleren, vinden daar praktisch bruikbare informatie, tot aan modelteksten toe.
 • De circulair bouwen podcast - #14: Bouwvergunningen bij gebruikte materialen
  De circulair bouwen podcast – #14: Bouwvergunningen bij gebruikte materialen: hoe bepaal je de kwaliteit?
  Een kwaliteitsgarantie van hergebruikte materialen is nodig om een bouwvergunning te krijgen. Maar de regelgeving en de praktijk is nu nog ingericht op gebruik van nieuwe materialen. Wat is nodig om de drempels weg te halen?
 • Hergebruikte bouwmaterialen
  Het transitieteam adviseert over normering bij hergebruik van materialen
  Hoe weet de gebruiker of hergebruikte bouwmaterialen van de juiste kwaliteit zijn en voldoen aan wet- en regelgeving? Daarvoor zijn normen nodig en een manier om de naleving daarvan te borgen.
 • Eerste ketenproject voor hergebruik staal in bouw
  Voor het eerst keurde het Versnellingshuis Nederland Circulair!, ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een ketendoorbraakproject goed.
 • Nationale Houtbouwprijs 2023
  Heb je onlangs een houtbouwproject afgerond dat past binnen de categorieën van de Nationale Houtbouwprijs en voldoet aan de gestelde criteria? Dan is dit je kans om mee te dingen naar de Nationale Houtbouwprijs!
 • Sector kijkt positief terug op resultaten Platform CB’23
  In de circulair verbouwde innovatiehub Titaan in Den Haag heeft Platform CB’23 op 29 juni 2023 haar vijfjarig bestaan gevierd. Het jaarevent was een mooie afsluiting van het beoogde eindjaar 2023. Het werk zal nu in een andere vorm worden voortgezet.
 • Routekaart Woningen toont de weg naar een Paris Proof woningvoorraad
  Hoe versnellen we de verduurzaming van onze woningvoorraad? Dutch Green Building Council (DGBC) heeft een Routekaart Woningen ontwikkeld die de ontwikkelingen in de woningsector omschrijft.
 • Kabinet trekt 40 miljoen euro uit voor natuurinclusief isoleren
  De Rijksoverheid stelt dit jaar 40 miljoen euro beschikbaar vanuit het Nationaal Isolatieprogramma voor natuurinclusief isoleren. De subsidie moet isolatiewerkzaamheden vereenvoudigen zonder dieren in gevaar te brengen.
 • Hoe de gemeente Dongen de duurzame en circulaire brug aan de Sportlaan realiseerde
  Op donderdag 26 januari opende de gemeente Dongen een nieuwe fiets- voetgangersbrug over de Donge aan de Sportlaan. We vroegen Ruud Jansen, adviseur techniek en ontwikkeling bij de gemeente, wat de brug zo duurzaam maakt en wat hij van dit traject heeft geleerd.
 • asfalt 600
  Rijkswaterstaat neemt CHAPLIN-programma voor fossielvrij asfalt over
  Rijkswaterstaat is de nieuwe ‘gastheer’ van het CHAPLIN-programma waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om bitumen in asfalt te vervangen door biobased alternatieven.
 • Circulair Bouwen Podcast #7 - Demontabele klinkers
  De circulair bouwen podcast – #13 Circulariteit financieren: wat zijn gebruikte materialen waard?
  In De Circulair Bouwen Podcast onderzoeken de podcastmakers hoe circulair bouwen kan bijdragen aan de grote opgaven in de bouwsector. In aflevering #13: hoe bepaal je de toekomstige waarde van gebruikte materialen? En hoe helpt dat bij betere financiering?
 • Amsterdam wooncorporatie circulair bouwen
  Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen (IPS) – een nieuwe manier van bouwen
  In 2018 mislukte de aanbesteding van de nieuwbouw voor het Cartesius Lyceum. De mislukte aanbesteding was voor wethouder Moorman de aanleiding om eind 2018 de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de trends en ontwikkelingen op de bouwmarkt.
 • ‘Trends in de houtbouwtransitie’
  Bouwen met hout staat in Nederland sinds enige jaren enorm in de belangstelling. In korte tijd zijn er veel houten gebouwen gerealiseerd. Wat zijn trends? De publicatie ‘Trends in de houtbouwtransitie’ biedt een rijk overzicht van houtbouwmethoden, houtbouwontwikkelingen en recente houtbouwprojecten.
 • De impact van Europees beleid op onze circulaire toekomst
  Het is essentieel dat EU-beleid aansluit bij onze werkwijze, kennis en doelen. Rijkswaterstaat heeft de EU beleidsstudie geactualiseerd: EU beleid op het gebied van circulair bouwen.
 • Landstede MBO wint de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2023
  Het Landstede studententeam 3e jaars bouwkunde sleepte opnieuw de SMARTCirculair hoofdprijs 2023 in de wacht! De jury was unaniem. De Landstede studenten krijgen de hoofdprijs.
 • Oproep minister De Jonge: samen sneller en duurzamer bouwen
  Om het woningtekort in te lopen en de energiearmoede te bestrijden, moeten we in Nederland sneller en duurzamer gaan bouwen. Dat schrijft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge in een Kamerbrief.
 • Nieuwe film over hoge houtbouw in Amsterdam
  Op het Centrum Eiland van IJburg in Amsterdam worden mooie hoogbouw projecten in hout gebouwd. Zoals woongebouw De Warren. Boris Zeisser, de architect, vertelt in de film waarom is gekozen voor hout in dit project en in andere houtbouwprojecten in onze hoofdstad.
 • Download de factsheet ‘Praktische toepassing van de gelijkwaardigheidsbepaling’
  In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Een van de manieren om dit te bereiken, is het zo goed mogelijk hergebruiken van materialen, producten en installaties.
 • Jaarevent Platform CB’23
  Het Jaarevent Platform CB'23 vindt plaats op donderdag 29 juni in de Titaan in Den Haag. Deze impactgedreven innovatiehub is circulair verbouwd. We sluiten een periode af van vijf jaar Platform CB'23.
 • 2,5 miljoen voor de bouw, circulaire maakindustrie en consumptiegoederen
  Vanaf 22 mei is de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie geopend voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen.
 • Antea Group wint vak- én publieksprijs met Closing the Loop
  Jaarlijks organiseert Koninklijke NLingenieurs samen met De Ingenieur de verkiezing van meest innovatieve ingenieursproject. Op donderdag 11 mei ‘23 is de winnaar van De Vernufteling 2023 bekendgemaakt.
 • WOW-prijs 2023
  De WOW-prijs is voor opschaalbare samenwerkingsprojecten in weg-, vaarweg- en waterbeheer. Meld jouw project aan en win misschien wel een bedrag van €10.000,- of €5.000 om jouw project een stap verder te brengen!
 • Groot onderzoek naar consumentenperceptie van houten woningbouw afgerond
  Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen heeft een groot onderzoek afgerond naar de waardering van houten woningbouw en de ideeën en vooroordelen van de consument over wonen in houten woningen.
 • Provincie Noord-Brabant komt met een subsidie voor doorbraakprojecten in de Circulaire Economie
  De provincie Noord-Brabant komt met een subsidieregeling om bedrijven te stimuleren en faciliteren om toe te werken naar een duurzame, innovatieve en circulaire industrie.
 • Waar komt ons bouwhout vandaan?
  Veel mensen maken zich zorgen om onze bossen. Is er wel voldoende hout om woningen van te bouwen? En waar komt dat hout vandaan? Probos en Centrum Hout hebben voor PIANOo en RVO cijfers over de herkomst van bouwhout weergegeven in handige Infograhics.
 • Modulaire woningbouw lijkt tot minder stikstofuitstoot te leiden
  Stikstof kan een show-stopper zijn voor woningbouwplannen, vooral nabij kwetsbare natuurgebieden. Het is aannemelijk dat de stikstofuitstoot veel lager is bij modulair gebouwde projecten. De verkennende studie van W/E adviseurs lijkt deze aanname te staven.
 • Circulair Bouwen Podcast #7 - Demontabele klinkers
  De circulair bouwen podcast – #12 Het asfalt van de toekomst
  In De Circulair Bouwen Podcast van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie onderzoeken we hoe circulair bouwen kan bijdragen aan de grote opgaven in de bouwsector. Aflevering #12: asfalt van de toekomst.
 • Veel houtbouwers bij Aedes-selectie van 36 bedrijven voor flexwoningen
  Corporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen bouwen om spoedzoekers en andere woningzoekenden op de woningmarkt te helpen.
 • Scenario’s voor realisatie van een zeer lage MPG-score (0,5 of lager)
  Rapport W/E adviseurs: inzicht in scenario’s met zeer lage MPG-score
  Dit onderzoek, uitgevoerd door W/E adviseurs in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, biedt inzicht in scenario's waarin een MPG-score van 0,5 of lager bereikt kan worden, een zeer lage score.
 • Riooldammen in de Nieuwe Waterweg
  Rijkswaterstaat legt in de Nieuwe Waterweg een langsdam aan van oude rioolbuizen uit Rotterdam. Gemeente Rotterdam vervangt het rioleringssysteem in de stad. Een mooi moment voor hergebruik. De oude buizen en putten krijgen een tweede leven bij Rozenburg.
 • Maak meer vaart met de grondstoffentransitie
  Met de maatregelen die het kabinet aankondigt in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 komen we er niet. De ambitie die in het NPCE wordt uitgesproken is een stap op de goede weg.
 • Reflectie Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030
  Het PBL reflecteert op de betekenis van het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 voor de ambitie van het kabinet om in 2050 volledig circulair te zijn in Nederland. De reflectie is een observatie op hoofdlijnen op basis van de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023.
 • Jaarevent CB'23
  Vervolg openbare consultatie Platform CB’23
  Het actieteam Toekomstig hergebruik heeft vier conceptleidraden opgesteld over specifieke onderwerpen. De consultatieperiode is van 12 april t/m 3 mei 2023. Het actieteam Paspoorten voor de bouw heeft na een implementatieperiode een 3.1-versie van hun leidraad opgesteld die nu ook ter consultatie voorligt.
 • Een circulaire energietransitie: het waarom en hoe voor gemeenten
  De energie- en de circulaire transitie kunnen elkaar versterken. Dat is hard nodig, want er is haast geboden met beide opgaven. Een brainstorm-canvas, achtergronden en voorbeelden helpen gemeenten op weg.
 • Bekijk circulaire voorbeeldprojecten – HAVEP en Koelmalaan
  Modulaire en houtbouwwoningen en andere circulaire projecten in Nederland zijn te vinden op het Podium Duurzame Gebouwen. Dit platform van RVO staat vol met innovatieve circulaire projecten.
 • Logo Platform CB'23
  Openbare consultatie Platform CB’23 gestart: feedback gevraagd op conceptleidraden
  Een brede groep uit de sector heeft in actieteams van Platform CB’23 sinds september 2022 gewerkt aan nationale afspraken omtrent circulair bouwen. Om te zorgen dat deze uniforme afspraken nóg beter worden en op een breed draagvlak kunnen rekenen, is feedback vanuit nóg meer invalshoeken belangrijk.
 • Duurzame woningbouw snel gerealiseerd met modulaire houtbouw
  In Heerhugowaard realiseert woningcorporatie Woonwaard in slechts enkele maanden tijd 59 appartementen van hout. Een nieuwe film laat zien hoe houtbouwmodules worden geprefabriceerd in de Houtbouwfabriek van De Groot Vroomshoop in Enschede, en op de locatie worden geplaatst.
 • Circulaire cirkel start met oogsten liggers
  Op 14 en 15 maart is het zover. Dan wordt aan het Keizer Karelplein bij Amstelveen gestart met de oogst van in totaal 34 liggers. De liggers krijgen een tweede leven in het circulaire viaduct dat in 2024 aan de A76 bij Nuth zal verrijzen. Na de oogst in Amstelveen worden bestaande objecten van twee viaducten in de A76 geoogst. Dan gaat het niet alleen om liggers maar ook om andere herbruikbare objecten, zoals leuningen, stootplaten en landhoofden.
 • Grootste volledige houten woongebouw van Nederland opgeleverd!
  Het grootste volledig houten woongebouw van Nederland is opgeleverd! Hout-modulebouwer Finch, De Groot Vroomshoop en woningcorporatie Woonwaard hebben het gebouw gerealiseerd in Alkmaar.
 • euro
  Uitkering voor gemeente of provincie met de Tijdelijke regeling voor klimaat- en energiebeleid
  Voor gemeenten en provincies kan een uitkering aangevraagd worden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Dit kan via de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE), voor de jaren 2023, 2024 en 2025.
 • Europees geld voor MKB-ers: EIC Accelerator
  De Europese Commissie heeft dit jaar een EIC Accelerator. Er zijn bedragen beschikbaar van maximaal €2.5 miljoen, op equity-basis gaat het om maximaal €15 miljoen.
 • Ondersteuning circulaire ketens
  Om de circulaire economie te bereiken moeten ook de complexe ketens ingrijpend veranderen. Dat vraagt om een sectorbrede benadering waarin meerdere partijen en schakels uit de keten zijn betrokken.
 • Miljoenen voor innovatie in woningbouw en infrastructuur
  Het Nationaal Groeifonds kent 100 miljoen toe aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. De inzet is de ontwikkeling van belangrijke nieuwbouw- en renovatieoplossingen. Andere speerpunten zijn het onderhouden, renoveren en toekomstbestendig maken van civiele infrastructuur.
 • Enquete Cirkelstad – Platform CB’23 – Transitieteam Circulaire Bouweconomie
  Net als vorig jaar vragen wij je om de enquête in te vullen die het Transitieteam Circulaire Bouweconomie samen met Platform CB’23 en Cirkelstad heeft opgesteld. Welke (praktische) vragen over circulair bouwen spelen binnen de bouwsector waar antwoorden op moeten komen?
 • Werkconferentie Circulaire Bouweconomie levert mooie oogst voor gezamenlijke werkagenda
  De werkconferentie Circulaire Bouweconomie van 25 januari 2023 was een eerste samenwerking tussen het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Platform CB’23, Cirkelstad en de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Met verschillende experts op het gebied van circulair bouwen hebben we het ‘basiskamp’ besproken.
 • Partnerprogramma Circulaire Weg versnelt transitie circulair bouwen
  In de periode 2020-2022 heeft partnerprogramma De Circulaire Weg een circulair businessmodel ontwikkeld om deze transitie te versnellen. Om circulariteit in de infrasector verder aan te jagen is op 3 februari een nieuw partnerprogramma gestart.
 • Fiscale korting via de MIA in 2023 extra interessant voor circulair en biobased gebouwen
  Ook dit jaar is het weer mogelijk om fiscaal voordeel te verkrijgen als u een circulair utiliteitsgebouw of woning bouwt.
 • Verhuizing circulaire Zuiderstrandtheater officieel ingeluid
  “Vandaag wordt er geen sleutel maar een heel gebouw overhandigd”, grapte Sjaak Bral 16 februari 2023 in de foyer van het Zuiderstrandtheater. Alle sprekers benadrukten het belang van samenwerking. “Circulariteit in je eentje is heel moeilijk.”
 • CircuLaw: Regelgeving voor een circulaire economie
  CircuLaw: Regelgeving voor een circulaire economie
  Tijdens de Week van de Circulaire Economie is op 8 februari CircuLaw gelanceerd, een online juridisch platform dat overheden helpt in het meer en beter toepassen van wet- en regelgeving in de transitie naar een circulaire economie.
 • Carbon Based Design - Steps to zero
  Advies transitieteam over Carbon based design: Versnelde doorontwikkeling van het stelsel noodzakelijk
  Op basis van de inzichten zijn van de publicatie Carbon Based Design heeft het Transitieteam vier aanbevelingen geformuleerd. Het nieuwe rapport Carbon Based design – steps to zero is in januari 2023 gepubliceerd.
 • Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030
  Het kabinet heeft als doel om een volledig circulaire economie te realiseren in 2050. Daarom heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen het Nationaal Programma Circulaire Economie aangeboden aan de Tweede Kamer.
 • Circulair Bouwen Podcast #7 - Demontabele klinkers
  De circulair bouwen podcast – #11 Circulariteit in de waterbouw: hier maak je impact
  In De Circulair Bouwen Podcast van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie onderzoeken we hoe circulair bouwen kan bijdragen aan de grote opgaven in de bouwsector. Aflevering #11: de waterbouw.
 • Digitaal inspiratieboek natuurvezelcomposiet
  Het Natural Fibre Composites Design platform (NFCDesign) hebben met de steun van RVO een inspiratieboek uitgebracht voor het gebruik van natuurvezelcomposiet.
 • Transitieteam Circulaire Bouweconomie - De visie van Paul Terwisscha van Scheltinga
  Transitieteamlid Paul Terwisscha van Scheltinga uitgeroepen tot Circular Hero 2023
  Paul Terwisscha van Scheltinga, directeur-bestuurder van woningcorporatie Volksbelang en lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, is uitgeroepen tot Circular Hero 2023. Dat gebeurde tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie.
 • Een nieuwe bouwcultuur: maatregelen doorgerekend op reductie van milieu-impact
  Hoe kunnen we bouwen met een lage milieu-impact en met minimale CO2-emissies? Dat is de kernvraag van het nieuwe rapport Carbon Based design – steps to zero. Het onderzoek kwantificeert het ongebruikte potentieel voor de reductie van milieu-impact in woongebouwen.