Bronnen: Utiliteit

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over sector: Utiliteit. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

354 bronnen gevonden

Gebruik en toepassing van MPG/MKI bij ontwerp en uitvoering

Hoe wordt in het huidige stelsel de MPG/MKI ingezet in de B&U en de GWW? Interviews en enquete.

Advies toepassen van LCA’s voor circulariteit van bouwwerk 

Hoe kunnen we LCA-data gebruiken om de impact op materiaalvoorraden van bouwwerken inzichtelijk te maken zodat er vervolgens op deze parameters gestuurd kan worden?

Vooronderzoek MKI Sloop

Doel is kwantitatief onderbouwde beslissingen te nemen om de milieu-impact van sloop- en demontageprojecten te verlagen. Hiertoe is inzicht gewenst in de milieukosten (MKI) gerelateerd aan demontage.

Praktische gids voor Losmaakbaar Aanbesteden

Hoe kunnen opdrachtgevers losmaakbaarheid in de uitvraag meenemen, om dit circulaire bouwprincipe te stimuleren in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw?

Uitwerking toekomstbeeld Circulaire Bouweconomie 2050

Het definiëren van voorwaarden voor de doorontwikkeling van het huidige stelsel naar een meer toegankelijk, uniform en betrouwbaar stelsel voor de B&U en GWW, waar circulariteit een integraal onderdeel van uitmaakt.

Oproep borging transitie circulaire economie in regeerakkoord

Oproep vier transitieteams om bij de vorming van een nieuw regeerakkoord expliciet aandacht te besteden aan de circulaire economie én substantiële middelen daarvoor vrij te maken.

Versnellingsadvies 1: Toekomstbeeld circulaire bouweconomie 2050

Verkenning van maatregelen die we minimaal nodig hebben om de circulaire bouweconomie in 2050 te realiseren.

Versnellingsadvies 5: Maatregelen CO₂-reductie voor korte termijn en sturing vanuit CO₂-budget

Een advies voor maatregelen voor CO₂-reductie op korte termijn en een advies voor sturing met een CO₂-budget.

Versnellingsadvies 4: Losmaakbaarheid en hergebruik als leidende principes

Hoe kunnen we structureel gebouwen zo ontwerpen en samenstellen, dat we de afzonderlijke bouwelementen kunnen hergebruiken.