Levenscyclusanalyse (LCA)

Bronnen: Levenscyclusanalyse (LCA)

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over tags: Levenscyclusanalyse (LCA). Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

6 bronnen gevonden

Nationale Milieudatabase animatie

Korte uitleg van de opzet en werking van de Nationale Milieudatabase.

Nationale milieudatabase

Milieudata die bij het berekenen van de Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken MOET worden gebruikt.

Paspoorten voor de bouw

Een paspoort van een object is een digitale representatie van het fysieke object. Deze leidraad biedt inzicht in de randvoorwaarden. Daarnaast bevat de leidraad concrete dataformats.

Inventariserend onderzoek naar een uniforme meetmethode voor circulair bouwen

Eerste invulling van een uniforme meetmethode voor circulariteit voor de utiliteits- en woningbouw. De visies van de partijen zijn gebundeld in een beknopt overzicht.

Kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw

Deze leidraad presenteert de doelen, het bestaansrecht en de gewenste onderdelen van de kernmeetmethode. Daarnaast een eerste aanzet voor de indicatoren en hun berekeningswijze.

Inkopen met de milieukostenindicator

Uitleg voor aanbestedende diensten over de toepassing van de levenscyclusanalyse (LCA) en milieukostenindicator (MKI) in het inkoopproces. Met stappenplan, tips en voorbeelden.