Indicatoren

Bronnen: Indicatoren

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over tags: Indicatoren. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

8 bronnen gevonden

Leidraad Meten van circulariteit 2.0

Deze leidraad bevat een aanzet voor een kernmeetmethode voor circulariteit in de bouw.

The Circularity Gap Report – Netherlands

Volgens dit rapport is NL voor 24,5% circulair. Voor 4 sectoren, waaronder de bouw, is onderzocht wat er nodig is voor de transitie. In de bouw geldt: hoe kunnen we gebruik maken van wat we al hebben?

Doelstelling circulaire economie 2030

Het ministerie van IenW heeft het PBL gevraagd om de tussendoelstelling voor 2030 ‘te concretiseren en te operationaliseren’. Het PBL biedt samen met TNO en CBS deze policy brief aan.

Circularity Check

De Circularity Check is een online self-assessment van ongeveer 60 vragen die een circulariteitsscore bepaalt voor een specifiek product of dienst.

Circle Assessment

De Circle Assessment is een online tool voor (onderdelen van) bedrijven die een score oplevert op zeven sleutelgebieden van de
circulaire economie.

PRP

PRP is zowel een methodologie als instrument om circulair inkopen en aanbesteden mogelijk te maken. De module ReNtry genereert paspoorten voor componenten, materialen en grondstoffen.

Madaster Circularity Indicator

Op basis van een materialenpaspoort bepaalt de Madaster Circularity Indicator het circulariteitsniveau van een gebouw tussen 0 en 100%.

Circulytics

Circulytics biedt bedrijven een methodologie om te bepalen hoe circulair al hun processen zijn, van 0 tot 100%.