De nieuwe leidraden 2.0 van Platform CB'23 worden in het webinar door de voorzitters van de actieteams toegelicht.