Bronnen: Milieukostenindicator (MKI)

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over tags: Milieukostenindicator (MKI). Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

31 bronnen gevonden

Advies MKI/MPG stelsel. Aspect snelheid 

In hoeverre draagt de huidige inrichting van het stelsel bij aan een korte tijdbesteding en onnodige administratielast voor gebruikers?

Beschikbaarheid van expertise

Welke randvoorwaarden zijn er nodig om nu en in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om de werklast van het stelsel te dragen?

Bijdrage milieuprestatiestelsel aan doelen rijksbeleid CE

In hoeverre draagt het reduceren van de MKI bij aan tegengaan van klimaatverandering, een schoner milieu, herstel van biodiversiteit, leveringszekerheid, verminderen van stikstof en fijnstof.

Gebruik en toepassing van MPG/MKI bij ontwerp en uitvoering

Hoe wordt in het huidige stelsel de MPG/MKI ingezet in de B&U en de GWW? Interviews en enquete.

Versnellingsadvies 3: Doorontwikkeling milieu-prestatiestelsel

De voorwaarden voor de doorontwikkeling van het huidige milieuprestatiestelsel om te komen tot een toegankelijk, uniform en betrouwbaar stelsel voor de B&U en GWW, waarin ook circulariteit goed tot uitdrukking komt.

Circulair Bouwen Podcast #15 – Hoe kunnen we beter meten met MKI en MPG?

Hoe effectief zijn de meetinstrumenten MKI en MPG op dit moment? We gaan langs bij InnovA58, het innovatielab van Rijkswaterstaat. Expert Esther Heijink vertelt over haar ervaringen met de MKI als gunningscriterium.

25 jaar MKI-ervaring in 45 minuten samengevat – Suzanne de Vos

Hoe werkt de MKI-systematiek, hoe kun je het zelf toepassen en waar moet je op letten? Interview met ervaringsdeskundige Suzanne de Vos.

Inkopen met MKI in de GWW

Inkopen met de Milieukostenindicator (MKI) in de grond-weg- en waterbouw (GWW) heeft de afgelopen jaren tot flinke duurzaamheidswinst geleid. Wat zijn de sterktes en zwaktes van deze methode?

Addendum Circulariteit bij nieuwbouw en bestaande bouw

Dit is een addendum bij het rapport 'Woningcorporaties aan de slag met circulair renoveren!' en de samenvatting daarvan