Bronnen: Beleid, wet- & regelgeving

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over topic: Beleid, wet- & regelgeving. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

137 bronnen gevonden

Versnellingsadvies 4: Losmaakbaarheid en hergebruik als leidende principes

Hoe kunnen we structureel gebouwen zo ontwerpen en samenstellen, dat we de afzonderlijke bouwelementen kunnen hergebruiken.

Versnellingsadvies 3: Doorontwikkeling milieu-prestatiestelsel

De voorwaarden voor de doorontwikkeling van het huidige milieuprestatiestelsel om te komen tot een toegankelijk, uniform en betrouwbaar stelsel voor de B&U en GWW, waarin ook circulariteit goed tot uitdrukking komt.

Gebundeld versnellingsadvies Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Advies over de doorontwikkeling van de circulaire bouweconomie. De vijf deeladviezen hebben betrekking op verschillende onderwerpen.

Versnellingsadvies 2: Waardering en financiering

Binnen het huidige financiële stelsel zijn onvoldoende prikkels om de lineaire bouwwereld om te vormen tot een circulair systeem. Circulaire materialen, producten en bouwwerken moeten een betere waardering krijgen.

Infrastructuur binnen planetaire grenzen – Methodologie

Toelichting op het CO2 rekenmodel voor de GWW dat hoort bij het onderzoek 'Infrastructuur binnen planetaire grenzen.'

Infrastructuur binnen planetaire grenzen

Wat is de CO2-uitstoot van de GWW-sector in een Business-as-Usual (BAU) scenario en in een veranderscenario, met realistische maar ambitieuze verduurzamingsmaatregelen.

Kamerbrief met toelichting op circulair klimaatbeleid

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de volgende stap in de implementatie van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Hij bespreekt daarbij het circulaire klimaatbeleid.

Manifest + toekomstbeeld Circulaire Bouweconomie

Om te komen tot een volledig circulaire bouweconomie in 2050 zijn grootschalige systeemveranderingen nodig. Een oproep om nu aan de slag te gaan.

Circulair Bouwen Podcast #14 – Gebruikte materialen: hoe bepaal je de kwaliteit?

Een kwaliteitsgarantie van hergebruikte materialen is nodig voor een bouwvergunning. Maar de regelgeving is nu nog ingericht op gebruik van nieuwe materialen. Wat is nodig om drempels weg te halen?