Bronnen: Beleid, wet- & regelgeving

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over topic: Beleid, wet- & regelgeving. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

121 bronnen gevonden

Rapport W/E advideurs Verkenning GWP-eis Gebouw

Het Ministerie van BZK heeft aan RVO gevraagd om een onderzoekstraject te starten om normering voor de CO2-emissie te formuleren die wordt veroorzaakt door de toepassing van bouwmateriaal.

Kamerbrief Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

In een recente kamerbrief heeft Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken, belangrijke updates gedeeld over de toekomst van circulair bouwen en duurzame woningbouw in Nederland.

Analyse aanscherping MPG-norm Verkenning van de gevolgen van het aanscherpen van de MPG-norm

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een verkenning gedaan naar de impact van de MPG-aanscherping op de nieuwbouw van woningen van 0,8 naar 0,5

Brochure Carbon Based Design

Carbon Based Design: Ontwerpprincipes voor CO2 reductie van woningbouw

Duurzaamheidspact- Corporaties & Circulariteit

Circulaire successen en ontwikkelingen in het Eindhovense Duurzaamheidspact met Matthijs Hulsbosch. Hij vertelt wat er bereikt is en wat men nog wil bereiken richting 2050.

Advies normatief kader en kwaliteitsborging hoogwaardig hergebruik

Hoe komen we tot een beoordelingskader nodig om sneller, goedkoper en makkelijker aan te tonen dat een secundair materiaal voldoet aan (in ieder geval) de minimum wettelijke voorschriften?

Circulaw – Dossier houtbouw stimuleren door gemeenten

Overzicht van (juridische) instrumenten om houtbouw te bevorderen. CircuLaw is een kennisplatform voor beleidsmakers, projectleiders en inkopers helpen om beter gebruik te maken van regelgeving tbv CE

Leidraad Paspoorten voor de bouw

Deze leidraad is één van de zes leidraden die werd opgeleverd bij het jaarevent van Platform CB'23 op 29 juni 2023.

Leidraad Kwaliteitsbeoordeling en -borging bij hergebruik uit bestaande bouw

Deze leidraad is één van de zes leidraden die werd opgeleverd bij het jaarevent van Platform CB'23 op 29 juni 2023.