Deze leidraad bevat een aanzet voor een kernmeetmethode voor circulariteit in de bouw.